مسافر جاده ی تنهایی

لبخند--> عشق --> اشک -->انتظار

نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 0:45

        Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)                                                                    Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)                              


                        

برچسب‌ها: مقدمه
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ ساعت: 23:47

 

انسان ها به میزان "حقارتشان" "توهین" میکنند.
به میزان "فرهنگشان" "عشق میورزند".
و به میزان "ک مبودهایشان" "آزارت میدهند".

هرچه "حقیرتر" باشند، بیشتر "توهین میکنند" تا حقارتشان را جبران کنند.
هر چه "فرهنگشان غنی تر باشد"، بیشتر به دیگران "عشق میدهند".
وهرچه "هویّتشان عمیق تر باشد"، "محترمانه تر رفتار میکنند".

به اندازه "درکشان" "میفهمند" و به اندازه "شعورشان" به باورها و حرف هایشان عمل میکند.


برچسب‌ها: متن زیبا
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ ساعت: 23:38
 

 

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا ... 

چه ساختــــــــه ای... 
دل آدم هایـــــــــــت 
یکــــــــــــــــی ازیکــــــــــــــــی 
سنگــــــــــــی تر ... 
دروغ هایــــــــــــــشان 
یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر ... نگاه هایشـــــــــــــــــان 
یکــــی ازیکـــــــــــی معنیــــــــــــدار تر و سنگیـــــــــــــــــــــــــــــن تر ... روحشــــــــــــــان یکـــــــی ازیکـــــــــــــی هـفـــتـــــــــــرنـــگــــــــــــــ تـــــــــر ... 
و هر یــــــــک بـــــــــــــــــــــــرای خود ، 
یکــــــــــــــی ازیکـــــــــــــــی

خـــــــُـــُُُُُــــداتــــَـــَــر !

 


برچسب‌ها: متن زیبا
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ ساعت: 15:20

(((چند روزيست كه حالم ديدنيست)))

 

 

هیچکس اشکی برای ما نریخت ،

هر که با ما بود از ما میگریخت ،

چند روزیست که حالم دیدنیست ،

حال من از این و از آن پرسیدنیست ،

گاه بر روی زمین زل میزنم ،

گاه بر حافظ تفعل میزنم ،

حافظ دیوانه فالم را گرفت ،

یک غزل آمد که حالم را گرفت ،

ما ز یاران چشم یاری داشتیم ،

خود غلط بود آنچه میپنداشتیم .

نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ ساعت: 14:58
بس که دیوار دلم کوتاه است

هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد

به هوای هوسی هم که شده

سرکی می کشد و می گذرد


نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ ساعت: 14:55
تو نمیدانی که تمام لحظات بی تو را با تو گذراندم به تنهایی …
برچسب‌ها: تو نمیدانی
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ ساعت: 13:44


گله از چشم سیاه تو فراوان دارم


در دلم حسرت آهوی بیابان دارم

باد می آید و در گیسوی تو می پیچد

گفته بودم: خبر از زلف پریشان دارم

تو سلیمانی و من مثل نهنگی هستم

که گرم آب دهی باز غم نان دارم

عشق مثل خوره افتاده به جانم امّا -

من به دستان طبیبانه ات ایمان دارم

نفس حوصله ام تنگ شد از دوری تو
در دلم ابر به پا شد، تب باران دارم...

نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ ساعت: 14:45


اجازه هست که عشقتو،توکوچه هادادبزنم؟

روپشت بوم خونه هااسمتوفریادبزنم؟

اجازه هست که هرنفس ترانه بارونت کنم؟

ماه وستاره روبازم فدای چشمونت کنم؟ 

اجازه هست که خنده هات قلبموازجابکنه؟

بهت بگم عاشقتم،دوست دارم یه عالمه

اجازه هست نگاهتو،توخاطرم قاب بکنم؟

چشمی که بدخواهمونه،به خاطرت خواب بکنم؟

اجازه فریادبزنم:توقلبمی تابه ابد؟

بدون اگه رسوابشم به خاطرت خوبه،نه بد!

اجازه هست دریاباشم،کویرروپیمونه کنم؟


توصدف دلم بشی،من تودلت خونه کنم؟


اجازه هست....؟؟


برچسب‌ها: اجازه هست
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ ساعت: 14:43

دلم برایت خیلی تنگ است

شاهدم نیز گوشی تلفنی است که بارها و بارها در دست گرفته ام

و تک تک شماره هایت را با تمانینه بر رو ی صفحه لمس نموده ام

اما همیشه شماره آخر را نتوانستم بگیرم

نمیدانم چرا؟!

مثل همیشه دلتنگ و بی قرارت هستم

مثل همیشه مشتاق و عاشقت هستم

نمیدانم کجائی؟! چه میکنی؟!

اما میدانم که چه باشی یا نباشی همیشه عاشقت می مانم

از من دوری اما هیچ گاه یادت نگذاشت تا دوریت برایم پایدار باشد

شاید ندانی هر شب این رویای توست که مرا به خواب دعوت می کند


نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 8:54

خیلی وقتا بهم گفتن چرا می خندی

بگو ما هم بخندیم.

اما هرگز نگفتن چرا غصه می خوری

بگو ما هم بخوریم !


نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 15:34
از کسی که دلش گرفته نپرسید: چرا...؟؟؟

ادمها وقتی نمیتوانند

"دلیل ناراحتیشون" را بگویند

دلشون میگیرد...

برچسب‌ها: دلم شکست
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 14:41
عشـــق واقعی یعنی اینکه...

حتی وقتی از دستــش ناراحتی،


بازم دوســتش داشته باشی...
برچسب‌ها: عشق واقعی
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 8:49


همه چیز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم
یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم
تو نگرانم نشو !!
همه چیز را یاد گرفته ام !
یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی !
یاد گرفته ام ….نفس بکشم بدون تو……و به یاد تو !
یاد گرفته ام که...
 

نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 10:46
  این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !                      تــــــــو بنویس ...

 

        از دلتنگی هایت از دردهایت، از حــــرف هایت ...


                  از هرچه دلت می گوید !                       بنویس برایـــــــــم...نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 9:5
وقتی می گویم : دیگر به سراغم نیا !


فکر نکن که فراموشت کرده ام ….


یا دیگر دوستت ندارم !


نه ….


من فقط فهمیدم :


وقتی دلت با من نیست ؛


بودنت مشکلی را حل نمی کند ،


تنها دلتنگترم میکند … !تو مقصری، اگر من دیگر " منِ سابق " نیستم

پـس من را به "مـن" نبودن محکوم نکن !

من همـانم .. همان پسر مهربون و صبور . پر از محبت ..

یـادت نمی آید؟

من همانـم

حتی اگر این روزها بویِ بی تفاوتی بدهم ...


برچسب‌ها: فراموشت نکردم
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 8:35


برچسب‌ها: عکس
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ ساعت: 20:22
http://ap1.persianfun.info/img/92/1/Namayeshe%20Ehsas%2011/10.jpg

این قاعده ی بازی است....
اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ...
باختنت حتمی است ...
مراقبِ آخرین جمله‌ی آخرین دیدار باشید ؛
دردش زیاد است!


برچسب‌ها: جملات زیبا
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ ساعت: 20:18


http://ap2.persianfun.info/img/92/2/Namayeshe%20Ehsas%2013/7.jpg
باور کن ...گاهی زندگی در دست هایی که از خودش گذشته تا تو را آرام کند

به تمام اتفاق های مانده و نمانده می ارزد .......

زندگی گاهی از هر طریقی می چسبد

وقتی کسی را داری که مرگ طبیعی با او را

به هر زندگی ِ غیر طبیعی ِ سرکش بدون او / ترجیح دهی ......

کسی با چشم های کشیده ...

که از هر بارانی که بی من / می آید می ترسد


برچسب‌ها: باور کن
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: پنجشنبه دهم مرداد ۱۳۹۲ ساعت: 21:49

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد

بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .

پـس چـرا ایـنـجـا

بـاران کـه مـی بـارد


عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .
برچسب‌ها: باران
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۲ ساعت: 13:30


 جاگذاشته ام دلی

هرکه یافت

مژدگانی اش تمام “زندگی ام”

برچسب‌ها: متن عاشقانه, تصویر
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ساعت: 0:4

برچسب‌ها: شکست عشقی
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ ساعت: 0:1
عشق یعنی...
يك متن عاشقانه توي كاغذهاي كارش بگذاريد


برچسب‌ها: love is
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ساعت: 12:34


از باغ می برند چراغانی ات کنند


تا کاج جشن زمستانی ات کنند


پوشانده اند صبح تورا ابرهای تار


تنها به این بهانه که بارانی ات کنند


یوسف!به این رها شدن از چاه دل مبند


این بار می برند که زندانی ات کنند


ای گل گمان مکن که به شب جشن می روی


شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند


یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست


ازنقطه ای بترس که شیطانی ات کنند


آب طلب نکرده همیشه مراد نیست


گاهی بهانه ای ست که قربانی ات کنند


برچسب‌ها: متن زیبا
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت: 13:14
خداوندا
از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار
حال که بزرگ شده ام
و
کسی را دوست می دارم
می گویند:
فراموشش کن

.

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت.
دکتر شریعتی

.

خدایا من در کلبه حقیرانه خود کسی را دارم که تو در ارش کبریایی خود نداری
منچون تویی را دارم
وتو چون خود نداری


ادامه در لینک ادامه مطلب
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت: 12:57


اگر بدانی جـایــگاهت کجـاسـت ، مـــرا بــاور میــکنی


اگر بدانی چقدر دوستت دارم ، درد مرا درمان میکنی


تو عزیزی برایم ، تو بی نظیری برایم ، حرف دلم به تو همین است ، قلبت می ماند تا آخرین نفس برایم


برچسب‌ها: جملات عاشقانه
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت: 9:46فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد …

فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد …

فقط رفت … فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم …

برچسب‌ها: فقط رفت
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت: 15:29

دلم کسی را میخواهد،کسی که از جنس خودم باشد…


دلش شیشه ای…گونه هایش بارانی…دستانش کمی سرد…


نگاهش ستاره باران باشد…
دلم یک ساده دل می خواهد…!!!
بیاید با هم برویم…نمیخواهم فرهاد باشد،کوه بتراشد…
نمیخواهم مجنون باشد،سر به بیابان بگذارد…
میخواهم گاهی دردم را درمان باشد…

غریب آشنایی میخواهم بیاید با پای پیاده…
قلبش در دستش باشد..چشمانش پر از باران باشد…
کلبه کوچک را دوست دارم…اگر این کلبه در قلب او باشد…

برچسب‌ها: جملات عاشقانه
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت: 15:22

برچسب‌ها: جملات زیبا
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ ساعت: 12:43

عشق ، اگر عشق باشد ، ناممکن ترین ها را امکان می بخشد ،
تنها برکه ای ست که می توانی در آن غرق شوی و اما نفس بکشی
.

این دلاویزترین حرف جهان را، همه وقت،

نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو !

« دوستم داری » ؟ را از من بسیار بپرس !

« دوستت دارم » را با من بسیار بگو !

فریدون مشیری

.

عاشقانه هایم همه رابه زانو زده !

توبه عشق چه کسی ایستاده ای . . .

.
برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد ، همانجا که همیشه تنها مینشینم !
.

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد

و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی . . .

.
چه زیباست خیالی که تو را از آن همه فاصله می آورد به کلبه ی تنهایی ام


ادامه  در لینک مطلب…..برچسب‌ها: اس ام اس
نويسنده :*_*دلتنگی*_*
تاريخ: سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۲ ساعت: 11:41

برچسب‌ها: دوستت دارم